top of page

Циклони

циклоны и цех с аспирацией

   ТОВ "НВК "ЕНЕРГОТЕК" проектує та виробляє системи промислової аспірації, призначеної для знепилення роботи дробильно-сортувальних ділянок, помольного обладнання, сушильних агрегатів, випалювальних печей. Головним елементом систем аспірації є циклони.   
   Циклони для очищення повітря – це обладнання, призначене для ефективного сухого очищення різних газів у промисловості, що виділяються під час технологічних процесів, таких як сушіння, випалювання, спалювання палива, очищення аспіраційних повітряних мас у різних промислових галузях.
    Циклони універсальні (ЦУ) – це найпоширеніші апарати, що застосовуються з цією метою. Затребувані як кольорової, так і чорної металургії, нафтової та хімічної промисловості, енергетики, промисловості будівельних матеріалів, зернопереробної, гірничобудівної промисловості і це лише початок списку. ЦУ – найпоширеніші моделі циклонів, які завдяки своїй універсальності мають широкий спектр сфер застосування, велику популярність та затребуваність. Циклони для очищення повітря від пилу не використовуються в стандартній збірці для очищення вибухонебезпечних або токсичних середовищ і для відділення пилів, що сильно злипаються. Даний тип пиловловлювачів встановлюється на різних ділянках газоходів, як на всмоктувальних, так і нагнітальних.

    Циклони універсальні здатні забезпечити очищення газів від пилу ефективністю від 80 до 95%, якщо пилові частинки мають розміри більше 80 мкм. Циклони для очищення повітря рекомендується застосовувати з метою попереднього очищення газоповітряних сумішей, встановлюючи перед високоефективними агрегатами, такими як рукавні  фільтри чи електрофільтри. Однак, у ряді випадків ефективність очищення повітряних мас виявляється допустимою або достатньою для викиду в атмосферу, все залежить від виду забруднюючих частинок, їх розміру, діяльності підприємства та моделі пиловловлювача. Ефективність також визначається щільністю і дисперсним складом уловлюваних пилових частинок, в'язкістю газів, що очищаються, яка залежить від їх температури. Якщо зменшується діаметр циклону і підвищується швидкість газу в апараті до певної межі, ефективність очищення повітря обов'язково зростає. Вказана в технічних характеристиках ефективність очищення досягається тільки в тому випадку, якщо типорозмір пиловловлювача ідеально відповідає його продуктивності. Показники різко знижуються при підсмоктуванні через бункер повітряних атмосферних потоків всередину циклону. Допустима величина підсмоктування становить від 5 до 8%. Замовники вибирають типорозміри циклонів виходячи з їхньої продуктивності та враховуючи оптимальну швидкість в циліндричній частині промислового очищувача повітря. Для зручності монтажу та експлуатації використовується як “ліве”, так і “праве” обертання потоків газу: проти годинникової стрілки та за годинниковою стрілкою відповідно.

Принцип роботи

    Циклони для очищення повітря від пилу працюють за таким принципом: запилені повітряні потоки зі швидкістю до 20 м/с входять до корпусу апаратів, здійснюючи при цьому обертальні рухи в кільцевому просторі між стінками корпусу та внутрішніми трубами. Далі вони переміщаються у конічні частини корпусів установок. Відцентрова сила переміщує радіально частинки пилу, які потім притискаються безпосередньо до стін корпусів агрегатів. Повітряні маси, звільнені від пилу, виходять через внутрішню трубу назовні, а забруднюючі частки надходять у накопичувальний бункер, ці процеси є спільними кожної з моделей універсальних циклонів.

    В залежності від умов застосування, продуктивності з вироблення газу, а також від специфіки виробництва, циклони універсальні випускаються в одиночному або груповому виконанні з двох-восьми агрегатів однакового внутрішнього діаметра. Групові циклони можуть бути з «равликом», своєрідною камерою очищеного газу, в тому випадку, коли апарат працює під розрядженням. Якщо ж пиловловлювач  працює  під тиском - випускаються моделі зі збірником, все залежить від компонування. Одиночні моделі випускаються виключно з «равликом».

Модельний ряд

     Циклони універсальні представлені таким модельним рядом, як Циклони ЦН-15, Циклони СЦН-40, Циклони ЦН-11, ВЗП, ЦП-2, ЦМ, ЦВ. До найбільш універсальних очисних агрегатів відносяться циклони типу ЦН-15. Ці установки можуть успішно використовуватись практично у будь-якій сфері промисловості. Ефективність їх очищення досягає 95% залежно від умов (розмір та дисперсний склад частинок, в'язкість газу тощо). Зверніть увагу, що за якістю роботи Циклони типу ЦН-15  вважаються найкращими серед усього модельного ряду універсальних циклонів не лише в Україні, а й у багатьох країнах СНД. Великий плюс Циклон типу ЦН-11 в тому, що вони практично не піддаються впливу абразивних пилів. Мають також характерну особливість: розташування вхідних отворів під кутом 11град., завдяки якому утворюється висока частота обертів, що забезпечує ефективніше усунення найдрібніших частинок пилу. Циклони-пиловловлювачі ВЗП найбільш затребувані у сферах промисловості, що потребують боротьби з такими забруднювачами, як глина, пісок, цемент, рудний, силікатний пил та пил азбесту. Циклони типу ЦП-2 краще за інших універсальних циклонів справляються з пилевиділенням повітряних мас великого об'єму. Циклони ЦВ відрізняються тим, що мають вбудований вентилятор і використовувати їх найкраще для деревообробки та очищення зернових. Циклони ЦМ, як і багато інших універсальних агрегатів, можна застосовувати для очищення практично будь-якого пилу, але пряме їх призначення - це робота з пилом, який має високий відсоток абразивності.

     Підсумовуючи, можна зробити висновки, що широке застосування універсальних циклонів для очищення газоповітряних сумішей від пилу пояснюється такими істотними факторами, як: простота конструкції агрегатів, надійність у використанні, порівняно невеликі матеріальні витрати на виготовлення, монтаж, а також експлуатацію.

bottom of page